Науково-дослідний і проектний інститут містобудування

Історія

Державний науково-дослідний і проектний інститут містобудування (НДПІ містобудування) створено у 1946 р.

В інституті започаткована розробка ґрунтовних концептуальних засад розвитку українського містобудування, а також створення нормативно-методичної бази проектування і забудови міст та підготовка національних кадрів вищої кваліфікації містобудівного напрямку.

Головні зусилля інституту спрямовані на розробку наукових досліджень з усіх найважливіших питань містобудування, експериментальну перевірку і впровадження результатів досліджень в проектні роботи усіх рівнів — схеми і проекти районного планування, генеральні плани міст, проекти детального планування, забудови і реконструкції житлових і промислових районів, а також інші проектно-планувальні роботи — комплексні транспортні схеми, територіальні комплексні схеми охорони навколишнього середовища, проекти інженерного обладнання населених пунктів, благоустрою і озеленення міст.

При подальшій реалізації прийнятих рішень розроблені проекти курортних комплексів на Південному березі Криму — Паркове, Южний, Кацивелі, Санаторний, Лазурне та інших. Інститутом розроблені також генеральні плани курортів Бердянськ та Скадовськ. Здійснюється спорудження санаторного комплексу в Лазурному (біля Алушти) та роботи з розвитку і реконструкції санаторіїв «Дюльбер» в Криму і «Шаян» у Карпатах.

Пріоритетними і вагомими є роботи інституту в створенні нормативно-методичної бази щодо архітектурно-планувальної організації природних, міських, меморіальних та відродження стародавніх ландшафтних парків, а також озеленення міст та житлових районів.

З 1990 р. інститут розпочав дослідження і практичну діяльність щодо створення законодавчих основ та юридичної бази для забезпечення цілеспрямованої та ефективної містобудівної політики. Інститут очолив розробку Закону України «Про основи містобудування» (прийнятий і затверджений Верховною Радою України) та приймав участь у розробці Закону «Про архітектурну діяльність» і інших законодавчих документів містобудівного Кодексу.

Інститут виконав проекти міських парків у Бердянську, Сімферополі, Дніпродзержинську, Луганську, Ялті, а також розробив генеральні плани національних природних парків «Кодри» (Молдова), «Марій Чодра» (Російська Федерація) та інших. Інститут здійснив розгорнуті роботи з проблем скорочення енерговитрат на основі ефективних містобудівних рішень і удосконалення енергетичної і транспортної інфраструктури міст; забудови вугленосних територій і ділянок над гірничими виробітками і зниження витрат на конструктивні заходи щодо захисту будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах; накопичено значний досвід розробки проектів забудови в умовах підвищеної сейсмічності, зсувів, високого рівня підземних вод, карстових явищ, осідальних грунтів, гірничих виробітків і інші.

Під керівництвом інституту і за його участю розроблені і введені в дію перші в Україні Державні будівельні норми «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (ДБН 360-92) і Норми по розробці комплексних схем транспорту (ДБН Б. 1-2-95). Інститутом виконані схеми районного планування Київської, Сумської і Волинської областей України, Брянської, Тульської Оренбурзької областей Російської Федерації, Республіки Молдова. Розроблена Зведена схема районного планування України (у співавторстві з інститутом «Діпромісто»), Програма містобудівного розвитку басейну Дніпра, комплекс містобудівних робіт по розвитку поселень Чернівецької області, а також пропозиції щодо розвитку міст Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Макіївки, Сум, Житомира, Дніпродзержинська, Канева.

Авторський колектив інституту за розробку генерального плану м. Суми відзначений Державною премією Ради Міністрів СРСР (1989 р.). За розробку Зведеної схеми районного планування України, проект реконструкції і забудови бульвару в центрі міста Житомира, а також за реабілітацію історико-архітектурного середовища м. Глухова Сумської обл. Указом Президента України співробітникам інституту присуджені Державні премії України в галузі архітектури у 1992, 1993, 1998 рр.

Головне місце у діяльності інституту посідають роботи по забудові міст, де інститут є генеральним проектувальником: Южний, Червоноград, Новояворівськ, Дніпрорудний, Нововолинськ, Дубно, Бердянськ, Дніпродзержинськ, Кам'янець-Подільський. Велику увагу інститут приділяє ландшафтно-планувальній організації територій, на яких зосереджені пам'ятки природи, історії, культури. Інститутом розроблені генеральні плани заповідників, пов'язаних з ім'ям Т.Г.Шевченка: Шевченківського національного заповідника в м. Каневі, Корсунь-Шевченківського Державного історико-культурного заповідника, історико-культурного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» в селах Моринці, Шевченкове, Будище. Значні наукові і проектні роботи проведені і здійснюються по організації планувальної структури музею народної архітектури та побуту в м. Києві, історико-культурного заповідника в м. Кам'янець-Подільському, реконструкції комплексу громадських споруді житлової забудови у центрі м. Дубно. Крім розробки наукових пропозицій до генерального плану розвитку Києва за проектами фахівців інституту споруджені: лікарня вчених НАН України, лікарня УВС, комплекс споруд посольства Російської Федерації в Україні, обчислювальний центр і будинок районного відділення Держбанку, дитяче містечко ім. І.Котляревського, багато житлових будинків та інших споруд. Будується посольство Узбекистану в Україні. Інститутом розроблені територіальні комплексні схеми охорони природи узбережжя Чорного та Азовського морів, міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Чернігова, Бердянська, Канева і Канівського району, а також Донецької, Київської обл. та інших регіонів.

Важливим напрямком науково-проектної діяльності інституту є розробка методів вартісної оцінки території міст і регіонів та визначення рентних платежів при приватизації землі, орендної плати за землю та обчислення диференційних ставок податку на земельні ділянки міста. Виконано близько 30 проектів вартісної оцінки територій міст, зокрема, Луганська. Дніпродзержинська, Миколаєва, Чернівців, Рівного, Маріуполя, Дубно, Кривого Рогу, Житомира та інших. Інститут здійснює аспірантську підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. В інституті закінчили аспірантуру більше 200 фахівців, з яких 120 — успішно захистили кандидатські дисертації, 15 чол. —докторські.

Інститут проводить активну видавничу діяльність. Тільки за останні десять років в інституті видано 20 монографій, біля 20 методичних рекомендацій з питань планування і забудови міст, 25 збірників наукових праць та міжвідомчих збірників «Містобудування», де розглянуті найбільш невідкладні проблеми реконструкції і розвитку міст і регіонів та створення містобудівної інфраструктури. За останній час інститут підготував до видання фундаментальну працю «Довідник проектувальника. Містобудування».

В інституті працюють високопрофесійні фахівці — відомі вчені, талановиті архітектори, досвідчені інженери, конструктори, економісти. В їх складі є доктори і кандидати наук, дійсні члени і члени-кореспонденти Української Академії архітектури. Серед співпрацівників інституту є спеціалісти, що відзначені почесними званнями Заслуженого архітектора і Заслуженого економіста України, а також лауреати Державних премій України.